Scrieți-ne

Termeni și condiții

Freelancer

Bc. Jan Plaček

cu sediul social în Okružní 361/14 Píšt', 74718, Republica Cehă (Czech republic)

ID: 03725341

VAT: CZ9701175913

Număr de cont: CZ65 2010 0000 0025 0113 2764

înregistrată în Registrul Comerțului ținut la Hlucin

info@momanio.ro

pentru vânzarea de bunuri prin intermediul magazinului online situat la adresa de internet www.momanio.ro

  1.   Dispoziții introductive

1.1. Acești Termeni și Condiții (denumiți în continuare "Termeni și Condiții") ai comerțului lui Jan Plaček, cu sediul social la Okružní 361/14 Píšt', număr de identificare: 03725341, înregistrat în Registrul Comerțului ținut în Hlučín (denumit în continuare "Vânzătorul") reglementează în conformitate cu prevederile Secțiunii 1751(1) din Legea nr. 89/2012 Coll, Codul civil (denumit în continuare "Codul civil"), drepturile și obligațiile reciproce ale părților care decurg în legătură cu sau pe baza unui contract de vânzare-cumpărare (denumit în continuare "Contractul de vânzare-cumpărare") încheiat între Vânzător și o altă persoană fizică (denumită în continuare "Cumpărător") prin intermediul magazinului online al Vânzătorului. Magazinul online este operat de către Vânzător pe site-ul web situat la adresa www.momanio.ro (denumit în continuare "Site-ul web"), prin intermediul interfeței Site-ului web (denumită în continuare "Interfața web a magazinului").

1.2 Termenii și condițiile nu se aplică în cazul în care persoana care intenționează să achiziționeze bunuri de la vânzător este o persoană juridică sau o persoană care acționează pentru a comanda bunuri în cadrul activității sale comerciale sau în cadrul exercitării independente a profesiei sale.

1.3 În contractul de vânzare se pot conveni dispoziții care se abat de la termenii și condițiile de vânzare. Dispozițiile divergente din contractul de achiziție prevalează asupra dispozițiilor din termenii și condițiile generale.

1.4. Dispozițiile termenilor și condițiilor sunt parte integrantă a contractului de achiziție. Contractul de achiziție și termenii și condițiile sunt redactate în limba cehă. Contractul de cumpărare poate fi încheiat în limba cehă.

1.5 Vânzătorul poate modifica sau completa formularea Termenilor și condițiilor. Această dispoziție nu afectează drepturile și obligațiile care apar în perioada de valabilitate a versiunii anterioare a termenilor și condițiilor.

  2.   Cont de utilizator

2.1 Pe baza înregistrării Cumpărătorului efectuate pe Site, acesta poate accesa interfața de utilizator a acestuia. Din interfața sa de utilizator, Cumpărătorul poate plasa comenzi de bunuri (denumit în continuare "cont de utilizator"). În cazul în care interfața web a magazinului permite acest lucru, cumpărătorul poate, de asemenea, să comande bunuri fără înregistrare direct din interfața web a magazinului.

2.2. La înregistrarea pe site și la comanda de bunuri, Cumpărătorul este obligat să furnizeze toate informațiile în mod corect și veridic. Cumpărătorul este obligat să actualizeze informațiile furnizate în contul de utilizator ori de câte ori acestea se modifică. Informațiile furnizate de către cumpărător în contul de utilizator și în momentul comenzii bunurilor sunt considerate corecte de către vânzător.

2.3 Accesul la contul de utilizator este securizat printr-un nume de utilizator și o parolă. Cumpărătorul este obligat să păstreze confidențialitatea informațiilor necesare pentru a accesa contul său de utilizator.

2.4. Cumpărătorul nu are dreptul de a permite terților să utilizeze contul de utilizator.

2.5 Vânzătorul poate anula contul de utilizator, în special dacă Cumpărătorul nu își utilizează contul de utilizator timp de mai mult de 1 an sau dacă Cumpărătorul își încalcă obligațiile care îi revin în temeiul Contractului de achiziție (inclusiv Termenii și condițiile).

2.6. Cumpărătorul recunoaște că este posibil ca contul de utilizator să nu fie disponibil în permanență, în special în ceea ce privește întreținerea necesară a echipamentelor hardware și software ale vânzătorului sau întreținerea necesară a echipamentelor hardware și software ale terților.

  3.   Încheierea contractului de vânzare-cumpărare

3.1. Toate prezentările bunurilor pe interfața web a magazinului au un caracter informativ, iar vânzătorul nu este obligat să încheie un contract de vânzare-cumpărare cu privire la aceste bunuri. Nu se aplică articolul 1732 alineatul (2) din Codul civil.

3.2. Interfața web a magazinului conține informații despre bunuri, inclusiv prețurile fiecărui bun în parte și costurile de returnare a bunurilor, în cazul în care, prin natura lor, acestea nu pot fi returnate prin mijloace poștale normale. Prețurile produselor rămân valabile atâta timp cât sunt afișate pe interfața web a magazinului. Această dispoziție nu limitează capacitatea vânzătorului de a încheia un contract de vânzare-cumpărare în condiții convenite individual.

3.3 Interfața web a magazinului conține, de asemenea, informații privind costurile asociate cu ambalarea și livrarea bunurilor. Informațiile privind costurile legate de ambalarea și livrarea bunurilor furnizate în interfața web a magazinului se aplică numai în cazul în care bunurile sunt livrate pe teritoriul Republicii Cehe.

3.4 Pentru a comanda bunuri, Cumpărătorul va completa formularul de comandă în interfața web a Magazinului. Formularul de comandă conține în special informații despre:

3.4.1.bunurile comandate (bunurile comandate sunt "inserate" de către cumpărător în coșul electronic de cumpărături din interfața web a magazinului),

3.4.2.modalitatea de plată a prețului de achiziție a bunurilor, detalii privind modalitatea de livrare solicitată a bunurilor comandate și

3.4.3.informații despre costurile asociate cu livrarea bunurilor (denumite în continuare în mod colectiv "comanda").

3.5. Înainte de a trimite comanda vânzătorului, cumpărătorului i se permite să verifice și să modifice datele introduse de către cumpărător în comandă, inclusiv în ceea ce privește capacitatea cumpărătorului de a detecta și corecta erorile făcute la introducerea datelor în comandă. Cumpărătorul trimite comanda vânzătorului făcând clic pe butonul "Trimite". Datele furnizate în comandă sunt considerate corecte de către vânzător. Vânzătorul confirmă primirea comenzii către Cumpărător imediat după primirea acesteia, prin e-mail la adresa de e-mail a Cumpărătorului specificată în contul de utilizator sau în comandă (denumită în continuare "adresa de e-mail a Cumpărătorului").

3.6 În funcție de natura comenzii (cantitatea de bunuri, valoarea prețului de achiziție, costurile de transport estimate), vânzătorul are întotdeauna dreptul de a solicita cumpărătorului o confirmare suplimentară a comenzii (de exemplu, în scris sau prin telefon).

3.7 Relația contractuală dintre Vânzător și Cumpărător se stabilește prin livrarea acceptării comenzii (acceptarea), care este trimisă de Vânzător Cumpărătorului prin poșta electronică la adresa de poștă electronică a Cumpărătorului.

3.8 Cumpărătorul este de acord cu utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță pentru încheierea contractului de achiziție. Costurile suportate de către cumpărător pentru utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță în legătură cu încheierea contractului de achiziție (costuri de conectare la internet, costuri de convorbiri telefonice) vor fi suportate de către cumpărător și nu vor fi diferite de tariful de bază.

3.9 Toate imaginile de pe site-ul web au doar scop ilustrativ. Este posibil ca forma paharului să nu corespundă exact cu cea din imagine.

 4.  Prețul mărfurilor și condițiile de plată

4.1. Cumpărătorul poate plăti vânzătorului prețul bunurilor și orice costuri asociate cu livrarea bunurilor în temeiul contractului de vânzare, în următoarele moduri:

 în numerar la livrare, la locul specificat de către cumpărător în comandă;

 prin transfer bancar în contul Vânzătorului nr. CZ65 2010 0000 0025 0113 2764, deschis la FIO Banka, Ostrava (denumit în continuare "contul Vânzătorului");

4.2 Împreună cu prețul de achiziție, Cumpărătorul este obligat să plătească Vânzătorului și costurile asociate cu ambalarea și livrarea bunurilor în suma convenită. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod expres, prețul de achiziție include și costurile asociate cu livrarea bunurilor.

4.3 Vânzătorul nu solicită un depozit sau orice altă plată similară din partea cumpărătorului. Acest lucru nu aduce atingere dispozițiilor articolului 4.6 din Termeni și condiții privind obligația de a plăti în avans prețul de achiziție al bunurilor.

4.4. În cazul plății în numerar sau în cazul plății la livrare, prețul de achiziție se plătește la primirea bunurilor. În cazul plății fără numerar, prețul de achiziție trebuie achitat în termen de 7 zile de la încheierea contractului de achiziție.

4.5 În cazul unei plăți fără numerar, cumpărătorul este obligat să plătească prețul de achiziție al bunurilor împreună cu simbolul variabil al plății. În cazul unei plăți fără numerar, obligația cumpărătorului de a plăti prețul de achiziție este îndeplinită atunci când suma respectivă este creditată în contul vânzătorului.

4.6 Vânzătorul are dreptul, în special în cazul în care nu există o confirmare suplimentară a comenzii de către cumpărător (articolul 3.6), să solicite plata integrală a prețului de achiziție înainte ca bunurile să fie expediate către cumpărător. Nu se aplică articolul 2119 alineatul (1) din Codul civil.

4.7. Orice reduceri asupra prețului bunurilor acordate de către vânzător cumpărătorului nu pot fi combinate.

4.8. Dacă este uzual în cursul activității comerciale sau dacă este prevăzut de reglementările legale general obligatorii, Vânzătorul va emite un document fiscal - factură către Cumpărător în ceea ce privește plățile efectuate în temeiul Contractului de achiziție. Vânzătorul nu este plătitor al taxei pe valoarea adăugată. Vânzătorul emite documentul fiscal - factura către cumpărător după plata prețului bunurilor și o trimite în format electronic la adresa electronică a cumpărătorului.

 

5. Retragerea din contractul de vânzare-cumpărare

5.1.    Cumpărătorul recunoaște că, în conformitate cu dispozițiile articolului 1837 din Codul civil, un contract de vânzare pentru furnizarea de bunuri care au fost modificate în funcție de dorințele cumpărătorului sau pentru persoana cumpărătorului, un contract de vânzare pentru furnizarea de bunuri perisabile, precum și de bunuri, dintr-un contract de furnizare de bunuri care au fost amestecate iremediabil cu alte bunuri după livrare, dintr-un contract de furnizare de bunuri în ambalaj sigilat pe care consumatorul le-a scos din ambalaj și care nu pot fi returnate din motive de igienă, precum și dintr-un contract de furnizare de înregistrări audio sau video sau de programe de calculator, dacă consumatorul a rupt ambalajul original.

5.2 Cu excepția cazului menționat la articolul 5.1 sau a oricărui alt caz în care contractul de achiziție nu poate fi retras, cumpărătorul are dreptul de a se retrage din contractul de achiziție în termen de paisprezece (14) zile de la primirea bunurilor, în conformitate cu dispozițiile articolului 1829 alineatul (1) din Codul civil, cu condiția ca, în cazul în care obiectul contractului de achiziție este reprezentat de mai multe tipuri de bunuri sau de livrarea mai multor piese, acest termen să curgă de la data primirii ultimei livrări de bunuri. Retragerea din contractul de vânzare-cumpărare trebuie să fie trimisă vânzătorului în termenul specificat în fraza anterioară. Pentru a vă retrage din contractul de cumpărare, este suficient să trimiteți un SMS: Renunț la contractul de achiziție și la numărul de ordine. Apoi veți fi contactat de un angajat al nostru. Cumpărătorul poate trimite retragerea din contractul de vânzare-cumpărare, printre altele, la adresa comercială a vânzătorului sau la adresa de e-mail a vânzătorului info@momanio.ro,

5.3 În cazul retragerii din contractul de achiziție în conformitate cu articolul 5.2 din Termeni și condiții, contractul de achiziție este anulat de la început. Bunurile trebuie să fie returnate vânzătorului în termen de paisprezece (14) zile de la retragerea din contract. În cazul în care cumpărătorul se retrage din contractul de achiziție, cumpărătorul suportă costurile asociate cu returnarea bunurilor către vânzător, chiar dacă bunurile nu pot fi returnate prin mijloace poștale normale din cauza naturii lor.

5.4 În cazul retragerii din Contract în conformitate cu articolul 5.2 din Termeni și condiții, Vânzătorul va returna fondurile primite de la Cumpărător în termen de paisprezece (14) zile de la retragerea Cumpărătorului din Contract în același mod în care Vânzătorul le-a primit de la Cumpărător. Vânzătorul are, de asemenea, dreptul de a returna prestația furnizată de cumpărător deja la returnarea bunurilor de către cumpărător sau în alt mod, cu condiția ca acesta să fie de acord și să nu fie suportate costuri suplimentare de către cumpărător. În cazul în care cumpărătorul se retrage din contractul de vânzare-cumpărare, vânzătorul nu este obligat să restituie cumpărătorului fondurile primite înainte ca acesta să îi returneze bunurile sau să dovedească faptul că a trimis bunurile vânzătorului.

5.5. Vânzătorul are dreptul de a compensa unilateral cererea de plată pentru deteriorarea bunurilor cu cererea de rambursare a prețului de achiziție a cumpărătorului.

5.6. Vânzătorul are dreptul de a se retrage din contractul de achiziție în orice moment până când cumpărătorul a luat în primire bunurile. În acest caz, vânzătorul va rambursa prețul de achiziție cumpărătorului fără întârziere, fără întârziere, în numerar în contul desemnat de cumpărător.

5.7 În cazul în care cumpărătorului i se oferă un cadou împreună cu bunurile, contractul de cadou dintre vânzător și cumpărător se încheie cu condiția ca, în cazul în care cumpărătorul se retrage din contractul de cumpărare, contractul de cadou referitor la respectivul cadou își încetează efectele, iar cumpărătorul este obligat să returneze vânzătorului cadoul împreună cu bunurile.

 

6.  Transportul și livrarea de mărfuri

6.1. În cazul în care metoda de transport este convenită la cererea expresă a Cumpărătorului, Cumpărătorul suportă riscul și orice costuri suplimentare asociate cu această metodă de transport.

6.2 Dacă vânzătorul este obligat, în temeiul contractului de vânzare, să livreze bunurile la locul specificat de cumpărător în comandă, cumpărătorul este obligat să preia bunurile la livrare.

6.3 Dacă, din motive imputabile cumpărătorului, este necesară livrarea repetată a bunurilor sau în alt mod decât cel specificat în comandă, cumpărătorul va plăti costurile asociate cu livrarea repetată a bunurilor sau costurile asociate cu o metodă diferită de livrare.

6.4 La primirea bunurilor de la transportator, Cumpărătorul trebuie să verifice integritatea ambalajului bunurilor și, în cazul în care constată defecte, să notifice imediat transportatorul. În cazul în care ambalajul este deteriorat, ceea ce indică o pătrundere neautorizată în transport, cumpărătorul nu poate accepta transportul de la transportator.

6.5. Alte drepturi și obligații ale părților în ceea ce privește transportul de mărfuri pot fi reglementate de condițiile speciale de livrare ale vânzătorului, dacă sunt emise de către acesta.

7. Drepturi din cauza unei performanțe defectuoase

7.1. Drepturile și obligațiile părților în ceea ce privește drepturile de executare defectuoasă sunt reglementate de dispozițiile legale general obligatorii aplicabile (în special articolele 1914-1925, articolele 2099-2117 și articolele 2161-2174 din Codul civil).

7.2 Vânzătorul este răspunzător față de Cumpărător că bunurile sunt lipsite de defecte la recepție. În special, vânzătorul este răspunzător față de cumpărător că, în momentul în care acesta a preluat bunurile:

7.2.1.bunurile au caracteristicile convenite între părți și, în lipsa unui acord, au caracteristicile descrise de vânzător sau de producător sau așteptate de cumpărător având în vedere natura bunurilor și pe baza publicității efectuate de aceștia,

7.2.2.2.bunurile sunt adecvate scopului pentru care vânzătorul declară că urmează să fie utilizate sau pentru care bunurile de acest tip sunt utilizate în mod obișnuit,

7.2.3.bunurile corespund, din punct de vedere al calității sau al manoperei, eșantionului sau specimenului convenit, în cazul în care calitatea sau manopera a fost determinată prin referire la eșantionul sau specimenul convenit,

7.2.4. mărfurile sunt în cantitatea, măsura sau greutatea corespunzătoare; și

7.2.5.mărfurile sunt conforme cu cerințele legislației.

7.3. Dispozițiile prevăzute la articolul 7.2 din Termeni și condiții nu se aplică în cazul bunurilor vândute la un preț mai mic la un defect pentru care s-a convenit prețul mai mic, la uzura cauzată de utilizarea normală a bunurilor sau, în cazul bunurilor second-hand, la un defect care corespunde nivelului de utilizare sau de uzură pe care bunurile îl aveau în momentul preluării lor de către cumpărător, sau dacă acest lucru rezultă din natura bunurilor.

7.4 Dacă defectul se manifestă în termen de șase luni de la recepție, bunurile sunt considerate ca fiind defecte la recepție. Cumpărătorul are dreptul de a revendica un defect care apare la bunurile de consum în termen de 24 de luni de la data primirii.

7.5. Cumpărătorul își va exercita drepturile care decurg din executarea defectuoasă la adresa comercială a vânzătorului, acolo unde acceptarea reclamației este posibilă în ceea ce privește gama de bunuri vândute, sau la sediul social sau la locul de desfășurare a activității. Momentul în care vânzătorul primește bunurile revendicate de la cumpărător este considerat momentul în care se face reclamația.

7.6 Alte drepturi și obligații ale părților legate de răspunderea vânzătorului pentru defecte pot fi reglementate de Regulamentul privind reclamațiile vânzătorului.

8.  Alte drepturi și obligații ale părților

8.1. Cumpărătorul dobândește dreptul de proprietate asupra Bunurilor la plata integrală a prețului de achiziție a Bunurilor.

8.2. Vânzătorul nu va fi obligat să respecte niciun cod de conduită în raport cu Cumpărătorul în sensul articolului 1826 alineatul (1) litera (e) din Codul civil.

8.3. Soluționarea extrajudiciară a reclamațiilor consumatorilor este asigurată de către Vânzător prin intermediul adresei electronice info@momanio.ro. Vânzătorul va trimite informații privind soluționarea reclamației Cumpărătorului la adresa electronică a Cumpărătorului.

8.4 Vânzătorul este autorizat să vândă bunuri în baza unei licențe comerciale. Controlul comercial este efectuat în cadrul domeniului său de competență de către biroul comercial competent. Supravegherea în domeniul protecției datelor cu caracter personal este exercitată de Oficiul pentru protecția datelor cu caracter personal. Autoritatea cehă de inspecție comercială supraveghează, printre altele, respectarea Legii nr. 634/1992 privind protecția consumatorilor, cu modificările ulterioare.

8.5. Prin prezenta, cumpărătorul își asumă riscul de schimbare a circumstanțelor în sensul articolului 1765 alineatul (2) din Codul civil.

9. Protecția datelor cu caracter personal

9.1 Protecția datelor cu caracter personal ale cumpărătorului, care este o persoană fizică, este prevăzută de Legea nr. 101/2000 privind protecția datelor cu caracter personal, cu modificările ulterioare.

9.2. Cumpărătorul își dă acordul pentru prelucrarea următoarelor date cu caracter personal: nume și prenume, adresa de domiciliu, număr de identificare, număr de identificare fiscală, adresă de e-mail și număr de telefon (denumite în continuare în mod colectiv "date cu caracter personal").

9.3. Cumpărătorul consimte la prelucrarea datelor cu caracter personal de către Vânzător în scopul exercitării drepturilor și obligațiilor prevăzute în Contractul de cumpărare și în scopul menținerii contului de utilizator. Cu excepția cazului în care Cumpărătorul decide altfel, Cumpărătorul este, de asemenea, de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal de către Vânzător în scopul trimiterii de informații și comunicări comerciale către Cumpărător. Consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în integralitatea sa, în conformitate cu prezentul articol, nu este o condiție care ar împiedica în sine încheierea contractului de vânzare-cumpărare.

9.4. Cumpărătorul recunoaște că este obligat să furnizeze datele sale personale (în timpul înregistrării, în contul său de utilizator, atunci când plasează o comandă din interfața web a magazinului) în mod corect și veridic și că este obligat să informeze vânzătorul fără întârzieri nejustificate cu privire la orice modificare a datelor sale personale.

9.5. Vânzătorul poate delega prelucrarea datelor cu caracter personal ale Cumpărătorului către o parte terță împuternicită. Cu excepția persoanelor care transportă mărfurile, vânzătorul nu va transmite datele cu caracter personal unor terțe părți fără acordul prealabil al cumpărătorului.

9.6 Datele cu caracter personal vor fi prelucrate pentru o perioadă de timp nedeterminată. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate în formă electronică în mod automatizat sau în formă tipărită în mod neautomat.

9.7. Cumpărătorul confirmă că datele cu caracter personal furnizate sunt corecte și că a fost informat că este vorba de o furnizare voluntară de date cu caracter personal.

9.8 În cazul în care cumpărătorul consideră că vânzătorul sau împuternicitul (articolul 9.5) efectuează o prelucrare a datelor sale cu caracter personal care este contrară protecției vieții private și personale a cumpărătorului sau contrară legii, în special în cazul în care datele cu caracter personal sunt inexacte în ceea ce privește scopul prelucrării, cumpărătorul poate:

9.8.1.cereți explicații vânzătorului sau persoanei împuternicite de către acesta,

9.8.2.să ceară vânzătorului sau persoanei împuternicite să remedieze situația.

9.9 În cazul în care cumpărătorul solicită informații cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal, vânzătorul este obligat să îi furnizeze aceste informații. Vânzătorul are dreptul de a percepe o taxă rezonabilă pentru furnizarea de informații în conformitate cu fraza anterioară, fără a depăși costurile necesare pentru furnizarea informațiilor.

 

10.  Trimiterea de comunicări comerciale și stocarea de cookie-uri

10.1.Cumpărătorul consimte la trimiterea de informații legate de bunurile, serviciile sau afacerile vânzătorului la adresa electronică a cumpărătorului și consimte, de asemenea, la trimiterea de comunicări comerciale de către vânzător la adresa electronică a cumpărătorului.

10.2.Cumpărătorul este de acord cu stocarea de cookie-uri pe calculatorul său. În cazul în care o achiziție poate fi efectuată pe site-ul web și obligațiile vânzătorului în temeiul contractului de achiziție pot fi îndeplinite fără ca cookie-urile să fie stocate pe computerul cumpărătorului, cumpărătorul poate revoca în orice moment consimțământul acordat în conformitate cu fraza anterioară.

11. Cum se procedează cu o plângere

Vă rugăm să împachetați bine bunurile și să le trimiteți fără ramburs la Frogman - 26158X, Strada Ogorului 3G, 410554 Oradea, Bihor

' și să le marcați cu mențiunea "COMPLAINT". Plângerea dumneavoastră va fi procesată în termen de 25 de zile. 

12. Dispoziții finale

12.1.În cazul în care relația stabilită prin Contractul de achiziție conține un element internațional (străin), atunci părțile sunt de acord ca relația să fie guvernată de legislația cehă. Acest lucru nu aduce atingere drepturilor consumatorului în temeiul legislației general obligatorii.

12.2 În cazul în care orice dispoziție din Termeni și condiții este sau devine nulă sau ineficientă, dispoziția nulă va fi înlocuită cu o dispoziție a cărei semnificație este cât mai apropiată de cea a dispoziției nevalabile. Nulitatea sau ineficacitatea unei dispoziții nu afectează valabilitatea celorlalte dispoziții.

12.3.Contractul de achiziție, inclusiv Termenii și Condițiile, este arhivat de către Vânzător în format electronic și nu este accesibil.

12.4.Datele de contact ale vânzătorului: adresa de livrare Bc. Jan Plaček, Okružní 361/14. 74718 Píšt, Republica Cehă', adresa de e-mail info@momanio.ro.

Pe Píšť la 9 aprilie 2020