Scrieți-ne

informații privind prelucrarea datelor

Politica de confidențialitate

I.Dispoziții de bază

Operatorul de date cu caracter personal în conformitate cu articolul 4 alineatul (7) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (denumit în continuare: "RGPD") este Bc. Jan Plaček, ID nr. 03725341, cu sediul social la Okružní 361/14, 747 18 Píšt' (denumit în continuare: "Operatorul").Datele de contact ale operatorului suntAdresă: Okružní 361/14, 747 18 Píšt'

Email: info@momanio.ro

Telefon: +420 591142359

Date cu caracter personal înseamnă orice informație despre o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană fizică identificabilă este o persoană fizică care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator de rețea sau la unul sau mai multe elemente specifice ale identității fizice, fiziologice, genetice, mentale, economice, culturale sau sociale a persoanei fizice respective.Operatorul nu a numit un responsabil cu protecția datelor.

 

II. Sursele și categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Operatorul prelucrează datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat operatorului sau datele cu caracter personal pe care operatorul le-a obținut pe baza îndeplinirii comenzii dumneavoastră.Operatorul prelucrează datele dumneavoastră de identificare, de contact și contractuale.

 

III. Temeiul juridic și scopul prelucrării datelor cu caracter personal

Motivul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal esteexecutarea unui contract între dvs. și operator, în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (b) din RGPD,interesul legitim al operatorului de a furniza marketing direct (în special pentru trimiterea de comunicări comerciale și buletine informative) în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD,consimțământul dumneavoastră pentru prelucrarea în scopul furnizării de marketing direct (în special pentru trimiterea de comunicări comerciale și buletine informative) în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) din RGPD coroborat cu secțiunea 7 alineatul (2) din Legea nr. 480/2004 privind anumite servicii ale societății informaționale, în absența unei comenzi de bunuri sau servicii.Scopul prelucrării datelor cu caracter personal estepentru a vă procesa comanda și pentru a vă exercita drepturile și obligațiile care decurg din relația contractuală dintre dumneavoastră și operator; atunci când plasați o comandă, sunt necesare date cu caracter personal care sunt necesare pentru procesarea cu succes a comenzii (nume și adresă, contact), furnizarea datelor cu caracter personal este o cerință necesară pentru încheierea și executarea contractului, fără furnizarea datelor cu caracter personal nu este posibilă încheierea contractului sau executarea acestuia de către operator,trimiterea de comunicări comerciale și alte activități de marketing.Nu există un proces decizional individual automat de către operator în sensul articolului 22 din RGPD. v-ați dat consimțământul explicit pentru o astfel de prelucrare.

IV. Perioada de păstrare a datelor

Operatorul păstrează datele cu caracter personalpentru perioada necesară pentru exercitarea drepturilor și obligațiilor care decurg din relația contractuală dintre dumneavoastră și operator și pentru exercitarea creanțelor care decurg din această relație contractuală (pentru o perioadă de 15 ani de la încetarea relației contractuale).atât timp cât consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing este retras, dar nu mai mult de .... ani, dacă datele cu caracter personal sunt prelucrate pe baza consimțământului.După expirarea perioadei de păstrare, operatorul va șterge datele cu caracter personal.

V. Destinatarii datelor cu caracter personal (subcontractanți ai operatorului)

Destinatarii datelor cu caracter personal sunt următoarele persoaneimplicate în livrarea bunurilor/serviciilor/executarea plăților în cadrul contractului,furnizarea de servicii de operare a magazinului electronic și de alte servicii legate de operarea magazinului electronic,furnizarea de servicii de marketing.Operatorul nu intenționează să transfere date cu caracter personal către o țară terță (țară din afara UE) sau către o organizație internațională.Servicii exploatate, furnizând servicii de marketing și de asistențăGoogle Analytics - înregistrează cookie-urile și utilizarea site-ului webGoogle Adwords - înregistrează cookie-urile și utilizarea site-uluiGoogle Shopping - cerere de revizuire, înregistrări prin e-mail dacă sunteți de acord în procesul de comandăHeureka - înregistrează conversiile de cumpărare și e-mailurile pentru serviciul "Customer Verified"Zboží.cz - înregistrează conversiile de achiziție și e-mailulSklik - înregistrează cookie-uri, utilizarea site-ului, conversiile de cumpărare

VI. Drepturile dumneavoastră

În conformitate cu termenii GDPR, aveți următoarele obligațiidreptul de a avea acces la datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu articolul 15 din RGPD,dreptul de rectificare a datelor cu caracter personal în conformitate cu articolul 16 din RGPD sau de restricționare a prelucrării în conformitate cu articolul 18 din RGPD.Dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal în conformitate cu articolul 17 din RGPD.dreptul de a se opune prelucrării în temeiul articolului 21 din RGPD; șidreptul la portabilitatea datelor în temeiul articolului 20 din RGPD.dreptul de a retrage consimțământul pentru prelucrare, în scris sau în format electronic, la adresa sau la adresa de e-mail a operatorului prevăzute la articolul III din prezenții termeni și condiții. Vă puteți retrage consimțământul în orice moment în propriul cont de client.Aveți, de asemenea, dreptul de a depune o plângere la Autoritatea pentru protecția datelor dacă considerați că drepturile dumneavoastră privind protecția datelor au fost încălcate.

VII. Termeni și condiții privind securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul declară că a luat toate măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru a proteja datele cu caracter personal.Operatorul a luat măsuri tehnice pentru a securiza stocarea datelor și stocarea datelor cu caracter personal pe suport de hârtie, în special accesul web securizat/criptat, criptarea parolelor clienților în baza de date, actualizări regulate ale sistemului, backup-uri regulate ale sistemului.Operatorul declară că numai persoanele autorizate de acesta au acces la datele cu caracter personal.

VIII. Dispoziții finale

Prin trimiterea unei comenzi din formularul de comandă online, confirmați că sunteți la curent cu politica de confidențialitate și că o acceptați în întregime.Sunteți de acord cu acești termeni și condiții prin bifarea căsuței de consimțământ prin intermediul formularului de comandă online. Prin bifarea căsuței de consimțământ, confirmați că ați luat cunoștință de politica de confidențialitate și că o acceptați în întregime.Operatorul are dreptul de a modifica acești termeni și condiții. Acesta va publica noua versiune a politicii de confidențialitate pe site-ul său web și vă va trimite, de asemenea, noua versiune a politicii de confidențialitate la adresa de e-mail pe care ați furnizat-o operatorului.

 

Acești termeni și condiții intră în vigoare la data de 25.5.2018.